Reitdiep Huisartsen en Apotheek

Spreekuren huisartsen

Van maandag t/m vrijdag is er iedere dag spreekuur op afspraak.  's Morgens vanaf 8.00 tot 10.00 uur en 's middags van 13.30 tot 15.00 uur.

U kunt hiervoor bij de doktersassistente een afspraak te maken, dit kan telefonisch maar ook aan de balie. Om privacy redenen heeft het maken van een afspraak via de telefoon onze voorkeur. De doktersassistente zal naar de reden van de afspraak vragen om een inschatting te kunnen maken van de urgentie en hoeveel tijd de dokter nodig heeft op het consult. Voor elke afspraak wordt tien minuten gerserveerd. Mocht u méér tijd nodig hebben, dan kunt u een dubbele afspraak maken.

De doktersassistentes plannen ook de afspraken voor het spreekuur van de diëtiste van Elfit.

De overige zorgverleners, Prenger en Hoekman fysio- en manuele therapie en logopedie Totaal, beheren zelf hun agenda.

HuisartsenBellingwolde.nl © 2010-2015   Alle rechten voorbehouden.
webdesign: Mavanov Webdesign (Groningen)   |   fotografie: Walraven Photography (Oldehove)