Reitdiep Huisartsen en Apotheek

Algemene Informatie

Sinds 1 oktober 2017 zijn de twee huisartsenpraktijken in Bellingwolde samengevoegd tot één praktijk. Wij werken in twee teams van twee huisartsen. Beide werken op een andere dag. Voor u als patiënt streven we er naar dat u zoveel mogelijk bij dezelfde huisarts komt. Het kan voorkomen dat u bij de andere huisarts uit hetzelfde team wordt ingepland. Bijv. bij spoed of afwezigheid van uw eigen huisarts.

Ons doel is u dicht bij huis goede en persoonlijke huisartsenzorg te bieden.


De huisartsen in onze praktijk

Team 1:            
Mw. M. van Iterson - van Olffen: maandag, woendag en donderdag
Mw. C. Wichers: dinsdag, woensdag en vrijdag


Team 2:
Mw. N.Toppen: maandag, woensdag en donderdag
Mw. M. van den Brink: dinsdag en vrijdag

Spreekuur
In onze praktijk hebben we twee keer per dag spreekuur: 's morgens van 08.00 tot 10.00 en 's middags van 13.30 tot 15.00 uur. 

Afspraak maken
Afspraken maken kan in principe de hele dag, maar ivm de planning heeft het de voorkeur om voor afspraken te bellen van 8.00 - 10.00 uur. Wilt u nog dezelfde dag een afspraak dan is het noodzaak om voor 09.00 uur te bellen. 
Voor een afspraak reserveren we 10 minuten. De assistente vraagt naar de reden voor de afspraak om de spreekuren te plannen.
Indien u dit liever alleen met de dokter bespreekt dan kunt u dit aangeven bij de assistente.  
Wanneer u denkt meer tijd nodig te hebben dan kunt u dit aangeven.
Mocht u verhinderd zijn, dan graag tijdig, tenminste 24 uur van te voren, afbellen.

Pauze
De praktijk is de hele dag geopend, ook tussen de middag, met uitzonderding van 15 minuten tussen 10.45 en 11.00 uur 's morgens. U kunt dan even plaatsnemen in de wachtkamer of komt later even terug.

Avondspreekuur.
Voor degene die ivm werkzaamheden niet in de geledenheid zijn om overdag op het spreekuur te komen bieden we, in overleg, de mogelijkheid om buiten kantooruren te komen.


Visites
Visites kunt u telefonisch aanvragen bij de assistente voor 10.00 uur.

De visites zijn bedoeld voor patiënten die vanwege medische redenen niet naar de praktijk kunnen komen.
Mocht u na ontslag uit het ziekenhuis een visite op prijs stellen, dan kunt u daarover ook contact opnemen.

Uitslagen
Het opvragen van uitslagen kan de hele dag door, wel hebben wij graag dat u 's middags van 13.30 - 15.00 uur belt om telefonisch druk wat te spreiden. Het bellen voor het maken van afspraken gebeurd over het algemeen 's morgens. U dient zelf te bellen voor uw uitslag.

Nieuwe patiënten
Heeft u een nieuwe huisarts nodig, dan kunt u zich op deze site aanmelden of bellen met de assistente voor een persoonlijke kennismaking. 

Bloedprikken
Ook kunt u bij ons uw bloed laten prikken voor verder onderzoek. Dit kan zonder afspraak, u neemt hiervoor op maandag, dinsdag, donderdag of vrijdag om 08.10 ​uur plaats in de wachtkamer dan wordt u door de doktersassistente opgeroepen. (bloedprikken is uitsluitend om tien over acht niet later)
Vergeet u niet het laboratoriumformulier mee te nemen.

De kosten voor bloed- en urineonderzoek worden door de zorgverzekeraar verrekend met het eigen risico.
Zie hiervoor de website van Certe 
https://www.certe.nl/over-certe/organisatie/tarieven

In onze praktijk willen wij goede huisartsenzorg leveren. Veel onderzoeken kunnen wij zelf uitvoeren, zoals een longfunctieonderzoek of het maken van een ECG.
U hoeft daarvoor niet naar het ziekenhuis.


Overige zorgverleners
Wij werken samen met verschillende disciplines die ook in ons pand gevestigd zijn zoals:

mw. K. Pot, Diëtiste 
dhr. W. Alberts, Fysio- en manueeltherapeuten
Thuiszorg Oosterlengte
TSN Thuiszorg

  

HuisartsenBellingwolde.nl © 2010-2015   Alle rechten voorbehouden.
webdesign: Mavanov Webdesign (Groningen)   |   fotografie: Walraven Photography (Oldehove)